1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

✨Học bổng & Khai giảng tháng 10✨ Online – Offline ✨

✨Học bổng & Khai giảng tháng 10✨ Online – Offline ✨
✔️Tiếng Anh Giao tiếp – Tiếng Anh Dẫn Tour
✔️Từ mọi trình độ Level 0 – 6
✔️Tự tin nói tiếng Anh 3-6h liên tục
✔️Học bổng 4.000.000-8.000.000 Cho mọi học viên (Tháng 9 – đk)
✔️Tặng 1 học bổng 100% (khi Đăng ký 3)
TRẢI NGHIỆM NGÔN NGỮ LEVEL 0-5 (Language Experience) https://efis.edu.vn/lotrinhhoc/ :
✔️Ưu đãi học phí 25%

Khai giảng & Học bổng tháng 10.2020 (2)
Khai giảng & Học bổng tháng 10.2020 

1. LE126/Offline. Level 5 Thứ 2,4,6; 17:30 -19:30 20/10/2020
2. LE129/Offline. Level 4 Thứ 3,5,CN; 19:30 – 21:30 6/10/2020
3. LE131/Offline. Level 4 Thứ 2,4,6; 19:30 – 21:30 7/10/2020
4. LE133/Offline. Level 3 Thứ 3,5,CN; 7:30 -19:30 15/10/2020
5. LE136/Offline. Level 5 Thứ 2,4,6; 17:30 -19:30 12/10/2020
6. LE137/Offline. Level 3 Thứ 2,4,6; 17:30 -19:30 12/10/2020
7. LE138/Offline. Level 1 Thứ 2,4,6; 17:30 -19:30 26/10/2020
8. LE139/Offline. Level 2 Thứ 3,5,CN; 19:30 – 21:30 8/10/2020
9. TG131. Level 6 Thứ 4+CN; 18h30-20h00 7/10/2020
10. TG132. Level 6 Thứ 3+5; 17h30-19h00 8/10/2020
11. TG133. Level 6 Thứ 2+6; 17h30-19h00 9/10/2020

—————
Join us: https://efis.edu.vn/lotrinhhoc/
Hotline: 096 176 42 99
#HanoiFreePrivateTourGuide
#FreeTourGuides
#Hoctienganh #HọcTiếngAnh #efisenglish
Training Dẫn Tour cho người nước ngoài- Học tiếng Anh giao tiếp

------------------------------------------------ ------------------------------------------------