Em thấy khóa học này thực sự có giá trị - Efis English
1
Bạn cần hỗ trợ?

Em thấy khóa học này thực sự có giá trị

Em thấy khóa học này thực sự có giá trị lớn không chỉ trong việc cung những thông tin, tư liệu về những biến cố lịch sử mà còn dẫn dắt, đưa ra những kinh nghiệm , bài học về văn hóa và con người Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Có lẽ đây là một trong những trải nghiệm em không thể quên trong quãng đời sinh viên.
Cảm nhận học viên khoá học Học Tiếng Anh dẫn Tour Training Tour Guide – Level 6

bảo tàng hồ chí minh

https://efis.edu.vn