Back to school | Lịch khai giảng & Học bổng tháng 9/2020 - Efis English
1
Bạn cần hỗ trợ?

Back to school | Lịch khai giảng & Học bổng tháng 9/2020

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9 Online – Offline 
✔️Tiếng Anh Giao tiếp – Tiếng Anh Dẫn Tour
✔️Từ mọi trình độ Level 0 – 6
✔️Tự tin nói tiếng Anh 3-6h liên tục
✔️Học bổng 4.000.000-8.000.000 Cho mọi học viên (Tháng 9 – đk)
✔️Tặng 1 học bổng 100% (khi Đăng ký 3)

TRẢI NGHIỆM NGÔN NGỮ LEVEL 0-5 (Language Experience) https://efis.edu.vn/lotrinhhoc/ :
✔️Ưu đãi học phí 25%
✔️Tặng khóa phát âm 1.200.000
✔️Tặng khóa ngữ pháp căn bản 1.200.000

1. LE119/Offline Level 5 Thứ 3,5,CN; 19:30 – 21:30 17/9/2020
2. LE126/Offline Level 4 Thứ 2,4,6; 17:30 -19:30 16/9/2020
3. LE129/Offline Level 3 Thứ 3,5,CN; 19:30 – 21:30 10/9/2020
4. LE131/Offline Level 4 Thứ 2,4,6; 19:30 – 21:30 1/9/2020
5. LE133/Offline Level 2 Thứ 3,5,CN; 17:30 -19:30 22/9/2020
6. LE134/Online Level 4 Thứ 3,5,CN; 19:30 – 21:30 17/9/2020
7. LE135/Offline Level 5 Thứ 2,4,6; 19:30 – 21:30 8/9/2020
8. LE136/Offline Level 4 Thứ 2,4,6; 17:30 -19:30 4/9/2020
9. LE137/Offline Level 1 Thứ 2,4,6; 19:30 – 21:30 7/9/2020

TRAINING TOUR GUIDE – ENGLISH AT WORK https://efis.edu.vn/lotrinhhoc/
✔️Ưu đãi học phí 1.000.000 – 1.500.000
✔️Tặng khóa phát âm 1.200.000
✔️Tặng khóa ngữ pháp căn bản 1.200.000

10. CD02 – Sự nghiệp- Online/Offline Level 6 Thứ 3,5; 17h00-18h30 10/9/2020
11. TG131 Online/Offline Level 6 Thứ 2,6; 17h00-18h30 11/9/2020
12. TG132 Online/Offline Level 6 Thứ 3,5; 18h30-20h00 10/9/2020
—————
Join us: https://efis.edu.vn/lotrinhhoc/
Hotline: 096 176 42 99
#HanoiFreePrivateTourGuide
#FreeTourGuides
#Hoctienganh #HọcTiếngAnh
Training Dẫn Tour cho người nước ngoài- Học tiếng Anh giao tiếp