1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới từ trong tiếng Anh : Cách nhận biết trong câu

Nhận biết giới từ trong tiếng Anh có thể là một thách thức vì chúng không phải lúc nào cũng tuân theo một khuôn mẫu nhất quán về vị trí của chúng trong câu, chúng cũng không có cấu trúc hoặc chính tả rõ ràng. Cùng Efis English tìm hiểu về cách nhận biết các giới từ một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé!

giới từ trong tiếng anh

Cách nhận biết các giới từ trong tiếng Anh

Chúng ta biết rằng giới từ hầu như luôn là những từ ngắn, với phần lớn có ít hơn sáu chữ cái. Một kỹ thuật mà mọi người sử dụng để xác định giới từ trong tiếng anh là coi giới từ giống như bất cứ nơi nào con chuột có thể đi tới. Trên, dưới, bên cạnh, giữa, ngoài, thông qua, bởi, với…Nó sẽ không bao gồm tất cả, nhưng nó có thể là một câu hỏi hữu ích để hỏi khi cố gắng xác định và nhận ra một giới từ. Trong khi có hơn 100 giới từ, có khoảng 500,000-700,000 danh từ trong tiếng Anh! Không ai có thể học được nhiều danh từ như vậy, nhưng việc nhận ra và sau đó thành thạo các giới từ có thể là một mục tiêu đáng giá và có thể đạt được.

Giới từ với danh từ

Có rất nhiều danh từ khác nhau mang giới từ cụ thể để củng cố ý nghĩa của chúng. Chúng được gọi là giới từ phụ thuộc. Một lần nữa, không có quy tắc nào nói rằng một loại danh từ cụ thể sẽ có giới từ phụ thuộc, mặc dù chúng thường theo sau danh từ. Hơn nữa, có rất nhiều sự kết hợp có thể. Về cơ bản, đó là trường hợp bạn làm quen với các khả năng khác nhau của danh từ và giới từ phụ thuộc. Ví dụ:

 • He displayed cruelty towards his dog.
 • She had knowledge of physics.
 • The trouble with Jack.
 • 21 is the age at which you are allowed to drink.
 • Bolt made another attempt at the world record.
 • The police held an inquiry into the murder.

Xem thêm: Các giới từ trong tiếng Anh

Giới từ với động từ

Động từ giới từ – sự kết hợp cụm từ của động từ và giới từ – là những phần quan trọng của tiếng Anh. Các giới từ một lần nữa hoạt động như các liên kết giữa động từ và danh từ hoặc danh động từ, mang lại ý nghĩa bổ sung cho câu. Các giới từ được sử dụng phổ biến nhất với động từ là: to, for, about, of, in, atfrom. Tin tốt là chúng sẽ luôn đứng sau động từ trong câu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các động từ giới từ có thể mang nghĩa hơi khác so với động từ gốc. Ví dụ, kể lại một câu chuyện đơn giản có nghĩa là kể một câu chuyện, liên quan đến một câu chuyện có nghĩa là bạn đồng nhất với nó, tìm thấy một số ý nghĩa cá nhân trong câu chuyện đó.

Verb + to:

 • He admitted to the charge.
 • I go to Vancouver on vacation twice a year.
 • William can relate to the character in the play.

Verb + for:

 • He must apologize for his actions.
 • We searched for ages before we found the perfect apartment.
 • I provide for my family by working two jobs.

Verb + with:

 • I don’t agree with your claim.
 • The lawyer said he will meet with your representatives.
 • They began with a quick warm-up.

Verb + of:

 • I dream of a better life.
 • Have you heard of Shakespeare?
 • The bread consists of dough, raisins and a little honey.

Verb + in:

 • Does Rick believe in miracles?
 • Fallon lives in New York.
 • The bus accident resulted in my being late to work.

Verb + at

 • We arrived at our destination.
 • Ilene excels at singing.
 • Will the baby smile at her mother?

Verb + on:

 • We should really concentrate on our studies now.
 • Helen insisted on Brenda’s company.
 • Morris experimented on some canvas.

Verb + from:

 • Since turning 80, she suffers from lapses in concentration.
 • Dad retired from the navy in the 1970s.
 • Billy Bob, please refrain from doing that.

Giới từ với tính từ

Giới từ có thể tạo thành cụm từ với tính từ để cung cấp thêm ngữ cảnh cho hành động, cảm xúc hoặc sự vật mà tính từ đang mô tả. Giống như động từ và danh từ, tính từ có thể được theo sau bởi: to, about, In, for, with, at by.

Ví dụ:

 • I am happily married to David.
 • Ellie is crazy about this movie.
 • Michelle is interested in politics.
 • We are sorry for your loss.
 • Jane will be delighted with her results.
 • Is he still angry at the world?
 • The entire room was astonished by the election results.

Đôi khi có thể có một khuôn mẫu trong việc quyết định giới từ nào đi với tính từ, ví dụ: khi các tính từ có nghĩa giống nhau hoặc rất giống nhau, chúng có thể sử dụng cùng một giới từ:

 • Frightened of, afraid of, scared of, terrified of

Thật vậy, khi các tính từ có nghĩa trái ngược nhau, chúng cũng có thể có cùng một giới từ:

 • Good at, great at, superb at, wonderful at
 • Bad at, terrible at, woeful at, inept at

Luôn luôn có nhiều trường hợp ngoại lệ đối với những điều trên, nhưng dường như có một số nhất quán khi các tính từ có cùng nghĩa hoặc trái nghĩa. Tuy nhiên, có lẽ một quy tắc chung hơn là những người nói tiếng Anh chỉ cần học giới từ nào đi với tính từ nào, vì nghĩa có thể thay đổi đáng kể bằng cách sử dụng một giới từ khác. Ví dụ:

 • I am good at sports means I have some athletic talent.
 • The nurse was good to my mother means she took care of her and was nice, kind, and helpful.
 • I am good with animals means I get along with them and handle them well.
 • Swimming is good for your health.
 • That was good of you to come means you were begin nice and good to visit.
 • My little brother is good inside (his body) means even though you can’t see how he thinks and feels, he is good. Even if his behavior is bad.
 • The blueberry jam will be good on toast.

Trên đây là cách nhận biết các giới từ trong tiếng anh, khi chúng đi cùng với danh từ, động từ hay tính từ. Chúc bạn học thật tốt !

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
https://efis.edu.vn/
♟185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete – IELTS Toàn diện
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Tục ngữ tiếng Anh thông dụng – Popular proverbs

Từ lóng tiếng Anh mà bạn nên biết năm 2023