1
Bạn cần hỗ trợ?

HCM Museum Tour | Dẫn tour học tiếng Anh

Đồng hành cùng các bạn thành viên câu lạc bộ Hanoi Free Private Tour Guide tham gia dẫn HCM Museum Tour để luyện tiếng Anh xem một này của các bạn ấy diễn ra như thế nào nhé!

Report HCM Museum Tour

HCM Museum Tour | Dẫn tour học tiếng Anh

hcm museum tour dẫn tour học tiếng anh efis english

Date: 16/06/2022

Location: Ho Chi Minh Museum

Guide: Huyen Tran (Kelsey)

I can’t express all my grateful attitude to Mr.Tai (Our great Teacher), Mrs.Quy (Our kind Manager), Mrs.Thanh (Deputy Manager of Training Management Department of Ho Chi Minh Museum), and all of my sisters with me in the Museum. Thank you all for having me as a Gen 5 – Voluntary guide in Ho Chi Minh Museum again after almost 2 years of covid. It was quite tough for us (during 1-2 weeks) to review all knowledge about the entire life of Ho Chi Minh President, Vietnam’s History, and the World’s History from the mid-19th century. So sometimes I was afraid of not being able and ready to guide foreign visitors, but yeah, I think I nailed it and winged it as best as possible in these 2 tours, which more or less satisfied my guests, both adults, and kids. And literally, I hope the other future tours will be the ones I can improve more and more than the previous.

Tour from 8am – 10am:

Guest: Clemeus Rvon

Nationality: Austrian

This visitor came to the lobby and asked for a guide as stated in the introduction paper of the Museum. He is a 4th-year-university student who is now a switching-exchange student in Germany and Japan. During the tour, he showed he has a high knowledge of the world’s history in terms of Nationalism, Capitalism, and most importantly, Communism. He isn’t in the history field or even working on it, but the way he was really interested in the Russian October Revolution gave me the spirit to talk in more detail about the time Ho Chi Minh was outside of Vietnam in his quest for the path of Communism to save Vietnam. From what I noticed, he also paid much attention to Vietnam War and was excited to find out Vietnam War was not “Vietnam War” as American sait at all, like a civil war between the North and the South of Vietnam, but it was as a Resistance against American and their puppet government (Ngo Dinh Diem Authority).

Not only did I give this Austrian guy information about the Vietnam situation, but also, in return, I learned from him a lot about Fascism due to his childhood in Germany, making him know it deeply. We ended the tour after 2 hours talking almost only about history, which was way longer than I thought my ability could do. Thank this guy for being patient to hear me.

Tour from 10:20 am – 11:20 am:

Guest: 2 families with 3 adults, 4 kids

Nationality: Indian and Singaporean

These 2 families originated from India, but due to their professional work, 1 family moved to Vietnam a couple months ago, and the other has moved to Singapore for 3 years. Because of their afternoon meeting and having only around 30mins – to 1 hour for the tour, I just gave brief information about Ho Chi Minh’s life, 2 wars against French and America, and some other interesting legends and fairy tales for the kids. Both 3 adults and the kids were really impressed by the intelligent and gifted mindset of Ho Chi Minh and his ability to speak almost 20 languages and then called him “An absolute smart man”. That’s why I love to be the guide in this Museum because I can spread my pride and admiration for Uncle Ho to a foreigner like this.

Some questions:

1. Why did Ho Chi Minh choose the Communism and Proletarian way for the Vietnam situation? What was the advantage over Capitalism of Western countries?

2. Why did Ho Chi Minh go to Singapore?

3. Did Ho Chi Minh meet Lenin? And why didn’t he go to meet Lenin sooner before Lenin’s death?

Why was Ho Chi Minh in foreign countries for that long (20 years)?

YouTube video

 

Bản dịch báo cáo

Ngày: 16/06/2022

Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hướng dẫn: Huyền Trân (Kelsey)

Tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với ThầyTài (Người Thầy vĩ đại của chúng tôi), chị Qúy (Người quản lý tốt bụng của chúng tôi), chị Thanh (Phó phòng Quản lý đào tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh) và tất cả các chị em của tôi trong Bảo tàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã có tôi với tư cách là Gen 5 – Hướng dẫn viên tình nguyện tại Bảo tàng Hồ Chí Minh một lần nữa sau gần 2 năm ròng rã. Chúng tôi khá khó khăn (trong 1-2 tuần) để ôn lại toàn bộ kiến ​​thức về toàn bộ cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới từ giữa thế kỷ 19. Vì vậy, đôi khi tôi sợ không thể và sẵn sàng hướng dẫn cho du khách nước ngoài, nhưng tôi nghĩ tôi đã đóng đinh và cố gắng hết sức có thể trong 2 chuyến du lịch này, điều này ít nhiều làm hài lòng khách của tôi, cả người lớn và trẻ em. Và theo đúng nghĩa đen, tôi hy vọng những chuyến dẫn tour khác trong tương lai sẽ là những chuyến tôi có thể cải thiện nhiều hơn và nhiều hơn những chuyến trước.

Tour từ 8h – 10h sáng:

– Khách mời: Clemeus Rvon

Quốc tịch: Áo

Vị khách này đến sảnh và yêu cầu hướng dẫn viên như trong giấy giới thiệu của Bảo tàng. Anh ấy là sinh viên năm 4 đại học, hiện là sinh viên trao đổi chuyển đổi ở Đức và Nhật Bản. Trong chuyến tham quan, anh ấy cho thấy anh ấy có kiến ​​thức cao về lịch sử thế giới về Chủ nghĩa dân tộc, Chủ nghĩa tư bản và quan trọng nhất là Chủ nghĩa cộng sản. Anh ấy không phải là người trong lĩnh vực lịch sử hay thậm chí đang nghiên cứu về nó, nhưng cách anh ấy thực sự quan tâm đến Cách mạng Tháng Mười Nga đã cho tôi tinh thần để nói chi tiết hơn về thời gian Hồ Chí Minh ở bên ngoài Việt Nam trong hành trình tìm kiếm con đường cứu nước của Cộng sản Việt Nam. Từ những gì tôi nhận thấy, anh ấy cũng quan tâm nhiều đến Chiến tranh Việt Nam và vui mừng phát hiện ra Chiến tranh Việt Nam không phải là “Chiến tranh Việt Nam” như cách nói của người Mỹ, giống như một cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam của Việt Nam, mà nó giống như Kháng chiến chống Mỹ và ngụy quyền (Chính quyền Ngô Đình Diệm).

Tôi không chỉ cung cấp cho anh chàng người Áo này thông tin về tình hình Việt Nam, mà ngược lại, tôi đã học được ở anh ta rất nhiều về chủ nghĩa Phát xít do thời thơ ấu ở Đức, khiến anh ta hiểu biết sâu sắc về điều đó. Chúng tôi kết thúc chuyến tham quan sau 2 giờ hầu như chỉ nói về lịch sử, lâu hơn tôi nghĩ khả năng của mình có thể làm được. Cảm ơn anh chàng này đã kiên nhẫn lắng nghe tôi.

Tour từ 10h20 – 11h20:

Khách: 2 gia đình với 3 người lớn, 4 trẻ em

Quốc tịch: Ấn Độ và Singapore

Hai gia đình này có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng do công việc chuyên môn, một gia đình đã chuyển đến Việt Nam cách đây vài tháng, còn một gia đình đã chuyển đến Singapore được 3 năm. Vì cuộc họp vào buổi chiều và chỉ có khoảng 30 phút – đến 1 giờ cho chuyến tham quan HCM Museum Tour, nên tôi chỉ thông tin sơ lược về cuộc đời của Hồ Chí Minh, 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cùng một số truyền thuyết và câu chuyện cổ tích thú vị khác cho các em nhỏ. Cả 3 người lớn và các em nhỏ đều thực sự thán phục trước tư duy thông minh, tài năng của Hồ Chí Minh và khả năng nói gần 20 thứ tiếng của Người và gọi Người là “Người thông minh tuyệt đối”. Đó là lý do tại sao tôi thích làm hướng dẫn viên trong Bảo tàng này vì tôi có thể truyền niềm tự hào và lòng ngưỡng mộ đối với Bác Hồ cho những người nước ngoài như thế này.

Vài câu hỏi:

1. Tại sao Hồ Chí Minh lại chọn con đường Cộng sản và Vô sản cho hoàn cảnh Việt Nam? Ưu điểm so với Chủ nghĩa tư bản của các nước phương Tây là gì?

2. Tại sao Hồ Chí Minh sang Singapore?

3. Hồ Chí Minh có gặp Lê-nin không? Và tại sao ông ấy không đến gặp Lenin sớm hơn trước khi Lenin qua đời?

Tại sao Hồ Chí Minh ở nước ngoài lâu như vậy (20 năm)?

HCM Museum Tour | Dẫn tour học tiếng Anh

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học Tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
🎯 https://efis.edu.vn/
📍   Số 21, Lô 12B, Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
📩 efisenglish@gmail.com
👉 Fanpage TOEIC: TOEIC là chuyện nhỏ
👉 Fanpage IELTS: IELTS – Điểm thật & Kiến thức thật
👉 Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
👉 Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
👉 Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

IELTS tips 2022 | 10 điều nên biết để đạt điểm cao

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

Luyện mẫu đề IELTS Listening | Hiring a public room

Luyện đề mẫu IELTS Listening 2022 | A debit card