1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

Lịch khai giảng tháng 10.2019

1. Lớp Training Tour Guide

Lớp học Thời gian Khai giảng Đăng ký
TG111 Thứ 2-6 ca 19h00-20h30 7/102019 Đăng Ký Ngay
TG112 Thứ 3-5 ca 17h30-19h00 8/10/2019 Đăng Ký Ngay
TG113 Thứ 4-CN ca 19h00-20h30 9/10/2019 Đăng Ký Ngay

2. Lớp Language Experience.

Lớp học Thời gian Khai giảng Đăng ký
LE85 Thứ 3-5-CN ca 19h30-21h30 23/9/2019 Đăng Ký Ngay
LE87 Thứ 2-4-6 ca 19h30-21h30 23/9/2019 Đăng Ký Ngay
LE93 Thứ 3-5-CN ca 19h30-21h30 24/9/2019 Đăng Ký Ngay
LE94 Thứ 2-4-6 ca 17h30-19h30 23/9/2019 Đăng Ký Ngay
LE96 Thứ 2-4-6 ca 9h00-11h00 23/9/2019 Đăng Ký Ngay
LE97 Thứ 3-5-CN ca 17h30-19h30 26/9/2019 Đăng Ký Ngay


🎁ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI🎁

  • Tặng voucher 1.500.000Đ dành cho học viên đăng ký toàn bộ lộ trình học tại Efis English.
  • Tặng voucher 1.000.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 5 lộ trình học trở lên (5 Level)
  • Tặng voucher 400.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 2 lộ trình học trở lên (2 Level).

*Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

  • Tặng voucher 1.500.000Đ dành cho học viên đăng ký toàn bộ lộ trình
  • Tặng voucher 1.000.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 5 lộ trình trở lên.
  • Tặng voucher 400.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 2 lộ trình trở lên.

*Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
 

------------------------------------------------ ------------------------------------------------