1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

Lịch khai giảng tháng 12.2019

1. Lớp Training Tour Guide

Lớp học Thời gian Khai giảng Đăng ký
TG117 Thứ 2-6 ca 18h30-20h00 2/12/2019 Đăng Ký Ngay
TG118 Thứ 3-5 ca 17h00-18h30 3/12/2019 Đăng Ký Ngay
TG119 Thứ 4-CN ca 18h30-20h00 4/12/2019 Đăng Ký Ngay

2. Lớp Language Experience.

Lớp học Thời gian Khai giảng Đăng ký
LE106 Thứ 2-4-6 ca 17h30-19h30 18/11/2019 Đăng Ký Ngay
LE107 Thứ 3-5-CN ca 19h30-21h30 19/11/2019 Đăng Ký Ngay
LE108 Thứ 3-5-CN ca 17h30-19h30 21/11/2019 Đăng Ký Ngay

🎁ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI🎁

  • Tặng voucher 1.500.000Đ dành cho học viên đăng ký toàn bộ lộ trình học tại Efis English.
  • Tặng voucher 1.000.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 5 lộ trình học trở lên (5 Level)
  • Tặng voucher 400.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 2 lộ trình học trở lên (2 Level).

*Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

  • Tặng voucher 1.500.000Đ dành cho học viên đăng ký toàn bộ lộ trình
  • Tặng voucher 1.000.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 5 lộ trình trở lên.
  • Tặng voucher 400.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 2 lộ trình trở lên.

*Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
 

------------------------------------------------ ------------------------------------------------