Lịch khai giảng tháng 7.2019 - Efis English
1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

Lịch khai giảng tháng 7.2019

1. Lớp Training Tour Guide

 • TG101 khai giảng 1/7: thứ 2,6 ca 1 từ 5h30 – 7h tối.
 • TG102 khai giảng 2/7: thứ 3,5 ca 2 từ 7h30 – 9h tối.
 • TG103 khai giảng 3/7: thứ 4,CN ca 1 từ 5h30 – 7h tối.

2. Lớp Language Experience

 • LE67- thứ 2,4,6 ca 2 từ 7h30 – 9h30 tối
 • LE68- thứ 2,4,6 ca 1 từ 5h30 – 7h30 tối
 • LE71- thứ 2,4,6 ca sáng từ 9h – 11h.
 • LE74- thứ 3,5,CN ca 2 từ 7h30 – 9h30 tối.
 • LE75- thứ 2,4,6 ca 1 từ 5h30 – 7h30 tối.
 • LE76- thứ 3,5,CN ca 1 từ 5h30 – 7h30 tối.
 • LE77- thứ 2,4,6 ca sáng từ 9h – 11h.
 • LE78- thứ 2,4,6 ca 1 từ 5h30 – 7h30 tối.
 • LE79- thứ 3,5,CN ca 1 từ 5h30 – 7h30 tối.
 • LE80- thứ 3,5,CN ca 2 từ 7h30 – 9h30 tối.
------------------------------------------------ ------------------------------------------------