1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

Lịch khai giảng tháng 9.2019

1. Lớp Training Tour Guide

Lớp học Thời gian Khai giảng Đăng ký
TG108 Thứ 2-6 ca 17h30-19h00 6/9/2019 Đăng Ký Ngay
TG109 Thứ 3-5 ca 19h00-20h30 5/9/2019 Đăng Ký Ngay
TG110 Thứ 4-CN ca 17h30-19h00 8/9/2019 Đăng Ký Ngay

2. Lớp Language Experience.

Lớp học Thời gian Khai giảng Đăng ký
LE92 Lớp 3-5-CN ca 19h30-21h30 5/9/2019 Đăng Ký Ngay
LE93 Lớp 2-4-6 ca 17h30-19h30 6/9/2019 Đăng Ký Ngay

 

🎁ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI🎁

  • Tặng voucher 1.500.000Đ dành cho học viên đăng ký toàn bộ lộ trình học tại Efis English.
  • Tặng voucher 1.000.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 5 lộ trình học trở lên (5 Level)
  • Tặng voucher 400.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 2 lộ trình học trở lên (2 Level).

*Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

  • Tặng voucher 1.500.000Đ dành cho học viên đăng ký toàn bộ lộ trình
  • Tặng voucher 1.000.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 5 lộ trình trở lên.
  • Tặng voucher 400.000Đ dành cho học viên đăng ký từ 2 lộ trình trở lên.

*Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng.
------------------------------------------------ ------------------------------------------------