1
Bạn cần hỗ trợ?

Report City Tour 0407 | Tiếng anh dẫn tour

Tìm hiểu một report City Tour 0407 cùng Hanoi Free Private Tour Guide để hiểu rõ hơn về phương pháp học tiếng anh dẫn tour vô cùng thú vị của các bạn trẻ hà thành nhé!

Báo cáo Tour

Report City Tour 0407 | Tiếng anh dẫn tour

report city tour 0407

Date: 03/07/2022

Time: 9h30-12h30

Guest: Karin, Brian, a girl

Guide: Tham Nguyen (main), Mrs. Cung (sub)

Address: 16 Ngo Tram, Hang Bong

Destinations: Temple of Literature- 1 Hang Manh

First, I wanna say thank you to sister Quy for giving me this tour. Thank Mr. Tai for the helpful information.

Hi everyone, I am Tham from TG121. My guest is 3 adults: 2 students and a boy. Karin is 24 years old. Now her major is a doctor.

We started from their hotel at 9h35 after I explained to them about this tour. I just walked with them until 1 p.m because I had a training course in the afternoon. They were so nice. We together went to the Temple of Literature. After buying the tickets, I explained the four pillars at the gate, the bell, the carp, and the dragon. I talked about the legend “Carp changed into Dragon”. Then I told the Khue Van Cac pavilion, 82 stone stela. I talked about flamingos and turtles, a couple of best friends, and 5 elements on the altar. I talked about Confucious, Chu Van An teacher,..

Then Karin felt so tired because of being hot. She needed to eat something and relax. I recommended eating Bun Cha at 1 Hang Manh. At about 12h, they told that they wanted to cancel the afternoon and come back to their hotel, and took a snap.

I felt this tour was so tired but so interesting. I hope to get more tours.

Questions:

1. How much do people park their traffic by the side?

2. For what do many people touch the turtle’s head?

3. What are the ingredients in spring rolls?

YouTube video

 

Bản dịch báo cáo

Ngày: 03/07/2022

Thời gian: 9h30-12h30

Khách mời: Karin, Brian, một cô gái

Hướng dẫn: Tham Nguyễn (chính), chị Cung (phụ)

Địa chỉ: 16 Ngõ Trạm, Hàng Bông

Điểm đến: Văn Miếu – 1 Hàng Mành

Đầu tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn đến chị Quý vì đã cho tôi đảm nhiệm chuyến du lịch này. Cảm ơn anh Tài về những thông tin hữu ích.

Xin chào các bạn, mình là Thắm đến từ TG121. Khách của tôi là 3 người lớn: 2 học sinh và một bé trai. Karin năm nay 24 tuổi. Bây giờ chuyên ngành của cô ấy là bác sĩ.

Chúng tôi bắt đầu từ khách sạn của họ lúc 9h35 sau khi tôi giải thích cho họ về chuyến tham quan này. Tôi chỉ đi bộ với họ đến 1 giờ chiều vì tôi có một khóa đào tạo vào buổi chiều. Họ rất tốt. Chúng tôi cùng nhau đến Văn Miếu. Sau khi mua vé, tôi giải thích về tứ trụ ở cổng, chuông, cá chép, hóa rồng. Tôi kể về truyền thuyết “Cá chép hóa rồng”. Rồi tôi kể về gian Khuê Văn Các, 82 bia đá. Tôi đã nói về hồng hạc và rùa, một đôi bạn thân và 5 yếu tố trên bàn thờ. Tôi nói về Nho học, thầy giáo Chu Văn An, ..

Sau đó Karin cảm thấy rất mệt mỏi vì nóng. Cô cần ăn gì đó và thư giãn. Tôi đề nghị ăn Bún chả ở số 1 Hàng Mành. Đến khoảng 12h, họ bảo muốn hủy buổi chiều và về khách sạn, chụp vội.

Tôi cảm thấy chuyến tham quan này thật mệt mỏi nhưng thật thú vị. Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều chuyến tham quan hơn.

Câu hỏi:

1. Mọi người đậu xe bên cạnh bao nhiêu?

2. Nhiều người sờ đầu rùa để làm gì?

3. Các thành phần trong món chả giò là gì?

Report City Tour 0407 | Tiếng anh dẫn tour

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
https://efis.edu.vn/
♟185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete – IELTS Toàn diện
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại Efis English

Học từ vựng Ielts và những chủ đề quan trọng

Từ vựng tiếng Anh về Bóng Đá từ A đến Z