1
Bạn cần hỗ trợ?

Theo chân food tour 2406 | Dẫn tour học tiếng Anh

Cùng theo chân food tour 2406 với Efis English để xem 1 ngày dẫn tour của các bạn Hanoi Free Private Tour Guide như thế nào nhé !

Report Food Tour

Theo chân food tour 2406 | Dẫn tour học tiếng Anh

theo chân food tour 2406 dẫn tour học tiếng anhe

Date: 24/06/2022

Time: 5p.m – 7:30p.m

Guides: Quỳnh Châm (main) and me (sub)

Address: 44 Hang Giay – Buffalo Hostel.

Guest: A real gourmand guy from Mongolia, living in Austria.

Destinations: Rolled noodle (29 Hàng Giấy Street) – Ngan cháy tỏi (42 Hàng Nón Street) – Eel noodle soup (87 Hàng Điếu Street).

This was absolutely an unforgettable tour! I would love to begin by expressing my gratefulness to Miss Jen, who had assisted me a lot in making the tour fully organized. This wasn’t like normal tours that I’ve taken before which were always already booked via the club, this tour was dealt by me. I met Mr. Tolin yesterday after finishing the Walking tour – my comeback, he asked me about the tours that our organization offers and instantly be lured by the food tour.

Tolin is apparently a regular customer of Vietnam, as this is his fourth time being on a vacation in our country. He had gone to almost every tourist pot and of course, he had tried no less than 20 distinctive traditional dishes here in Hanoi. When I first got his contact, I was a bit nervous because I thought he was a food explorer, since the name of his account is like the world–eat, along with the fact that he posted a bunch of food pictures. We had a long discussion at first about the food that we would have, without the help from my young sister – Elina, I would definitely get lost on the job of what to suggest. A big appreciation from me to her. Back to my guest, he told us that he was planning to stay in Vietnam for over 2 months, only for this trip. He went to Ho Chi Minh City at first, but after 2 days of noise pollution and emissions from traffic, he left. Mr. Tolin then arrived at Can Tho, Nha Trang, Vung Tau, Da Lat, Da Nang, Hue, Ninh Binh, and Hanoi. Other famous tourist attractions such as Ha Long Bay, Phu Quoc Island,… were also visited but not on this trip. Although he had executed quite a lot in the South and the West, he didn’t have much chance of staying to discover more about the North. This was only his second time in Hanoi. Last time, he went to every renowned landscape here but this time, he requested food only. Tolin is a real traveler too. He has gone to an array of regions and continents. During the way, we had lots of exciting talks together as he always left no dead time during our tour. I adored talking to him too. He had a huge initiative of selling his own car to purchase a bicycle for a healthy lifestyle of burning energy after eating. The root for this is that he eats 4 to 5 meals a day; therefore, he told us that he, all the time, tries hard to walk or cycle as much as possible. I had lots of fun communicating with him.

My main guide is a very demonstrative person too. She took care of me very well and didn’t get frightened when I was late yesterday. We enjoyed our food a lot, and we were all full thanks to our generous guests. This was only her fifth tour, so I really hope that we will have more opportunities to take tours together after.

Our first destination was the 29 Hang Giay as it only took us under 15 steps to get there. We planned to have spring rolls at first, but it turned out that Tolin had already eaten nem. As a result, we shift our menu by ordering 2 plates of rolled noodles. It was so ‘ngon’, mentioning Mr. Tolin is quite good at Vietnamese too. Then, following the map, we headed to 11 Ho Van Chuong to take the Snail noodle soup, unfortunately, it was closed. However, every cloud has its own silver lining, we were so near the destination that we wanted to be – The 42 Hang Non Street for Ngan chay toi – the prominent dish of the tour. We ordered half of the duck meat and it was brilliantly yummy. Our next place was at 97 Hang Dieu, where they sell eel noodle soup. We planned to finish the tour by having some Trang Tien Ice-cream; nevertheless, it was over 7p.m and Tolin would be busy the day after as he was going to Ha Giang and Sapa, we ended our food tour there, taking him back to his hostel.

Questions:

1. Where can we find “bun oc nguoi”?

2. Do you always have to work together as tour guides?

3. How can I leave great comments for you?

YouTube video

 

Bản dịch báo cáo

Ngày: 24/06/2022

Thời gian: 5 giờ chiều – 7 giờ 30 tối

Hướng dẫn: Quỳnh Châm (chính) và tôi (phụ)

Địa chỉ: 44 Hàng Giấy – Nhà nghỉ Buffalo.

Khách: Một anh chàng sành ăn thực sự đến từ Mông Cổ, sống ở Áo.

Điểm đến: Phở cuốn (29 Hàng Giấy) – Ngân đốt (42 Hàng Nón) – Phở lươn (87 Hàng Điếu).

Đây hoàn toàn là một chuyến du lịch khó quên! Tôi rất muốn bắt đầu bằng cách bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến cô Jen, người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tổ chức theo chân food tour 2406 đầy đủ. Đây không giống như những chuyến du lịch bình thường mà tôi đã thực hiện trước đó mà luôn được đặt trước qua câu lạc bộ, chuyến lưu diễn này do tôi giải quyết. Tôi đã gặp anh Tolin ngày hôm qua sau khi kết thúc chuyến tham quan Đi bộ – sự trở lại của tôi, anh ấy đã hỏi tôi về các chuyến du lịch mà tổ chức của chúng tôi cung cấp và ngay lập tức bị thu hút bởi chuyến tham quan ẩm thực.

Tolin dường như là một khách hàng quen thuộc của Việt Nam, vì đây là lần thứ tư anh ấy đi nghỉ ở nước ta. Anh đã đi hầu hết các quán du lịch và tất nhiên, anh đã thử không dưới 20 món ăn truyền thống đặc sắc ở Hà Nội. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh ấy, tôi hơi lo lắng vì tôi nghĩ anh ấy là một nhà thám hiểm ẩm thực, vì tên tài khoản của anh ấy giống như thế giới-eat, cùng với việc anh ấy đăng một loạt ảnh đồ ăn. Lúc đầu, chúng tôi đã thảo luận rất lâu về những món ăn mà chúng tôi sẽ có, nếu không có sự giúp đỡ của em gái tôi – Elina, tôi chắc chắn sẽ không biết nên đề xuất những gì. Một sự đánh giá cao từ tôi đối với cô ấy. Trở lại với vị khách của tôi, anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta dự định ở Việt Nam hơn 2 tháng, chỉ cho chuyến đi này. Ban đầu, anh đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau 2 ngày bị ô nhiễm tiếng ồn và khí thải từ giao thông, anh đã bỏ đi. Sau đó ông Tolin đến Cần Thơ, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình và Hà Nội. Các điểm du lịch nổi tiếng khác như Vịnh Hạ Long, Đảo Phú Quốc,… cũng đã được tham quan nhưng không phải trong chuyến đi này. Mặc dù đã hành quyết khá nhiều nơi ở miền Nam và miền Tây nhưng anh không có nhiều cơ hội ở lại để khám phá thêm về miền Bắc. Đây chỉ là lần thứ hai anh đến Hà Nội. Lần trước, anh ấy đã đến mọi thắng cảnh nổi tiếng ở đây nhưng lần này, anh ấy chỉ yêu cầu đồ ăn. Tolin cũng là một du khách thực sự. Anh ấy đã đi đến một loạt các khu vực và châu lục. Trong suốt chặng đường, chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện thú vị cùng nhau vì anh ấy luôn không để dành thời gian chết trong chuyến lưu diễn của chúng tôi. Tôi cũng thích nói chuyện với anh ấy. Anh ấy đã có một sáng kiến ​​rất lớn là bán ô tô riêng của mình để mua một chiếc xe đạp cho một lối sống lành mạnh đốt cháy năng lượng sau khi ăn. Căn nguyên cho điều này là anh ta ăn 4 đến 5 bữa một ngày; do đó, anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy luôn cố gắng đi bộ hoặc đạp xe nhiều nhất có thể. Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi giao tiếp với anh ấy.

Hướng dẫn chính của tôi cũng là một người rất biểu tình. Cô ấy đã chăm sóc tôi rất tốt và không sợ hãi khi tôi đến muộn ngày hôm qua. Chúng tôi đã thưởng thức đồ ăn của mình rất nhiều, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy no bụng nhờ những vị khách hào phóng của chúng tôi. Đây chỉ là chuyến lưu diễn thứ năm của cô ấy, vì vậy tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội đi tour cùng nhau hơn sau đó.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là 29 Hàng Giấy vì chúng tôi chỉ mất chưa đến 15 bước để đến đó. Ban đầu chúng tôi định ăn nem, nhưng hóa ra Tolin đã ăn nem rồi. Do đó, chúng tôi thay đổi thực đơn của mình bằng cách gọi 2 đĩa mì cuộn. Thật là ‘ngon’, nhắc đến anh Tolin cũng khá giỏi tiếng Việt. Sau đó, theo bản đồ, chúng tôi đến số 11 Hồ Văn Chương để ăn bún ốc, không may là nó đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, mỗi đám mây đều có lớp lót bạc riêng của nó, chúng tôi đã ở rất gần điểm đến mà chúng tôi muốn đến – Số 42 Hàng Nón dành cho Ngàn chay tối – món ăn nổi bật của chuyến tham quan. Chúng tôi đã gọi một nửa số thịt vịt và nó rất ngon. Địa điểm tiếp theo của chúng tôi là số 97 Hàng Điếu, nơi họ bán bún lươn. Chúng tôi dự định kết thúc chuyến tham quan bằng một ít kem Tràng Tiền; Tuy nhiên, đã hơn 7 giờ tối và Tolin sẽ bận rộn vào ngày hôm sau khi anh ấy sẽ đi Hà Giang và Sapa, chúng tôi kết thúc chuyến tham quan theo chân food tour 2406 của mình ở đó, đưa anh ấy về nhà nghỉ của mình.

Câu hỏi:

1. Chúng ta có thể tìm thấy “bún ốc” ở đâu?

2. Hai bạn luôn phải làm việc cùng nhau với tư cách là hướng dẫn viên du lịch?

3. Làm thế nào tôi có thể để lại những bình luận tuyệt vời cho bạn?

Theo chân food tour 2406 | Dẫn tour học tiếng Anh

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
🎯 https://efis.edu.vn/
📍   Số 21, Lô 12B, Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
📩 efisenglish@gmail.com
👉 Fanpage TOEIC: TOEIC là chuyện nhỏ
👉 Fanpage IELTS: IELTS – Điểm thật & Kiến thức thật
👉 Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
👉 Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
👉 Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại Efis English

Học từ vựng Ielts và những chủ đề quan trọng

Điều kiện tiếng Anh du học các nước trên thế giới như thế nào?

Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế