1
Bạn cần hỗ trợ?

Tuyển dụng Sale part-time (Thời giang linh động)

Tuyển dụng Sale part-time (Thời giang linh động)

 • Yêu cầu
  • Linh hoạt, tùy thời gian cá nhân; có thể kết hợp với công việc chính bất cứ lúc nào
  • Nhanh nhẹn, cầu tiến
  • Mong muốn học hỏi phát triển kỹ năng giao tiếp
  • Có thời gian rảnh 1-2h/ ngày
   tuyển sale
   tuyển sale
 • Chế độ lương thưởng
  • Không giới hạn
  • Được đạo kiến thức & Kỹ năng giao tiếp & bán hàng từ cơ bản đến nâng cao:
   • Kỹ năng tiếp cận khách hàng,
   • Kỹ năng mở màn cuộc hội thoại,
   • Kỹ năng duy trì và mở rộng cuộc hội thoại,
   • Kỹ năng phân tích tâm lý khách hàng;
   • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại,
   • Kỹ năng chốt sale,
   • Kỹ năng tiếp cận và tư vấn khách hàng qua mạng xã hội
   • Kỹ năng quản lý công việc
   • Kỹ năng quản lý thời gian
   • Kỹ năng làm việc nhóm
   • Kỹ năng báo cáo
   • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc
   • Kỹ năng học tập và phát triển bản thân
   • Kỹ năng học tập suốt đời
   • Kỹ năng đọc sách, kỹ năng thuyết trình