Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng (p2)

Hôm nay cùng Efis English tiếp tục học các cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhé ! Cấu trúc trong tiếng Anh Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng (p2) Bạn có thể tìm hiểu các cấu trúc khác nữa nhé! Cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất (P1) 1. Hold somebody/ something up: Cướp … Đọc tiếp Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng (p2)