Cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất (P1)

Cùng Efis English học về các cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất ngay sau đây nhé ! Cấu trúc các cụm từ thông dụng Cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất 1. Keep one’s promise: Giữ lời hứa Ví dụ: Harry keeps his promise not to cancel his schedule to Hanoi. Lana keeps her … Đọc tiếp Cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất (P1)