1
Bạn cần hỗ trợ?

Tham gia city tour | Dẫn tour học tiếng anh

Cùng Efis English tham gia city tour, dẫn tour học tiếng anh cùng các bạn trong câu lạc bộ Hanoi Free Private Tour Guide xem các bạn ấy săn tây học tiếng anh như thế nào nhé !

Report City Tour

Tham gia city tour | Dẫn tour học tiếng anh

tham gia city tour dẫn tour học tiếng anh efis english

Date: 18/06/2022

Time: 3.30 PM – 10 PM

Guides: sis Quỳnh Châm and Pham Anh

Guests: 3 boys and 3 girls from French, Spain, Dominican Republic, Mexico, Portugal

Address: 44 Hang Bo

Destination: 25 Banh Mi – 87 Ma May –Hoa Lo prison- Temple of Literature – HN train street

First of all, I would like to say thanks to Mr. Tai, who gave me a huge knowledge about Hanoi and Mrs. Quy, who gave me a good chance to take this tour. I feel she is so nice and has a wide understanding even though this is her first tour.

It was also my first tour after the Covid pandemic. At first, I was pretty nervous because of my lost knowledge and I want to thank my partner for helping me a lot along this tour.

My guests are friends from Korea university, they go to Vietnam after finishing their term at University. They have come to VN for 2 days, they have already visited Ninh Binh and Dien Bien province. We all have the same age, and same major, so we could talk and share many things with each other.

The first stop was at BANH MI 25, where one of their group members expressed interest in trying this dish. We saw the procession and dragon dance on our way to the Ma May ancient house. My partner and I reported all of the information to the ancient house, and they were very pleased and intrigued. Next because they wanted to know more about Hoa Lo Prison and the Temple of Literature. Unfortunately, due to time limitations, all of these places close at 5 p.m., but we still made it there and gave them a thorough introduction; many of them are interested in learning more about the methods used by the French to torture Vietnamese political prisoners. Then there was the Temple of Literature, and we just gave broad information and external specifics about it. They were upset that they would not be able to visit this location inside.

In the end, because they really wanted to see the Train Street, but the train time is after 9 pm, as a result, they had to wait until 9 pm to enjoy the passing train. We had Pho, bun cha, and some drinks when the train came through.

Despite the fact that we were all exhausted after a very long tour, it was enjoyable and fulfilling. The fascinating thing is that my companion and I are going on another tour next week, so let’s get ready for that Quỳnh Châm

1. Why do many people drink tea when it is still hot?

2. How did women dye their teeth in the past?

3. Does Vietnam have a lot of corruption or not?

4. What is the Vietnamese political regime nowadays?

5. Why don’t Vietnamese people wear a mask when going out?

6. Who in VN wears the red scarf (the picture of HCM and the student)?

7. What is the significance of French house-building architecture?

YouTube video

 

Bản dịch báo cáo

Ngày: 18/06/2022

Thời gian: 3:30 PM – 10 PM

Hướng dẫn: sis Quỳnh Châm và Phạm Anh

Khách mời: 3 chàng trai và 3 cô gái đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Cộng hòa Dominica, Mexico, Bồ Đào Nha

Địa chỉ: 44 Hàng Bồ

Điểm đến: 25 Bánh Mì – 87 Mã Mây –Hòa Lò- Văn Miếu- Phố tàu HN

Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Tài, người đã cho tôi một kiến ​​thức rất lớn về Hà Nội và chị Quý, người đã cho tôi cơ hội thực hiện tham gia city tour này. Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt và hiểu biết rộng mặc dù đây là chuyến dẫn tour đầu tiên của cô ấy.

Đó cũng là chuyến dẫn tour đầu tiên của tôi sau đại dịch Covid. Lúc đầu, tôi khá lo lắng vì kiến ​​thức bị mất và tôi muốn cảm ơn người bạn đồng hành của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyến tham quan này.

Khách của tôi là những người bạn từ trường đại học Hàn Quốc, họ sang Việt Nam sau khi kết thúc kỳ học đại học. Họ đến VN được 2 ngày, họ đã đi thăm Ninh Bình và tỉnh Điện Biên. Chúng tôi cùng tuổi, cùng chuyên ngành nên có thể trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều điều.

Điểm dừng chân đầu tiên là BANH MI 25, nơi một thành viên trong nhóm của họ tỏ ý muốn thử món này. Chúng tôi đã thấy đám rước và múa rồng trên đường đến nhà cổ Mã Mây. Đối tác của tôi và tôi đã báo cáo tất cả thông tin cho ngôi nhà cổ, và họ rất hài lòng và thích thú. Tiếp theo vì họ muốn biết thêm về Nhà tù Hỏa Lò và Văn Miếu. Thật không may, do thời gian hạn chế, tất cả những địa điểm này đều đóng cửa lúc 5 giờ chiều, nhưng chúng tôi vẫn đến đó và giới thiệu kỹ lưỡng cho họ; nhiều người trong số họ quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các phương pháp mà người Pháp sử dụng để tra tấn các tù nhân chính trị Việt Nam. Sau đó, có Văn Miếu, và chúng tôi chỉ cung cấp thông tin rộng rãi và chi tiết cụ thể bên ngoài về nó. Họ rất buồn vì họ sẽ không thể vào thăm địa điểm này bên trong.

Cuối cùng, vì họ rất muốn xem Phố tàu, nhưng giờ tàu chạy là sau 9 giờ tối, kết quả là họ phải đợi đến 9 giờ tối mới được thưởng thức chuyến tàu đi qua. Chúng tôi đã có Phở, bún chả và một số đồ uống khi tàu chạy qua.

Mặc dù thực tế là tất cả chúng tôi đã kiệt sức sau một chuyến lưu diễn rất dài, nhưng điều đó thật thú vị và mãn nguyện. Điều hấp dẫn là tôi và người bạn đồng hành của mình sẽ có một chuyến lưu diễn khác vào tuần sau, vậy nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cho Quỳnh Châm đó

1. Tại sao nhiều người uống trà khi còn nóng?

2. Phụ nữ ngày xưa nhuộm răng như thế nào?

3. Việt Nam có nhiều tham nhũng hay không?

4. Chế độ chính trị Việt Nam hiện nay là gì?

5. Tại sao người Việt Nam không đeo khẩu trang khi ra đường?

6. Ai ở VN đeo khăn quàng đỏ (ảnh HCM và học sinh)?

7. Ý nghĩa của kiến ​​trúc xây nhà kiểu Pháp?

Tham gia city tour | Dẫn tour học tiếng anh

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học Tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
🎯 https://efis.edu.vn/
📍   Số 21, Lô 12B, Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
📩 efisenglish@gmail.com
👉 Fanpage TOEIC: TOEIC là chuyện nhỏ
👉 Fanpage IELTS: IELTS – Điểm thật & Kiến thức thật
👉 Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
👉 Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
👉 Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

Mẫu bài IELTS Speaking part 2 kèm đáp án mẫu

Đề mẫu IELTS Speaking task 3 kèm gợi ý mẫu

Những kỹ năng cần có cho Sinh viên