1
Bạn cần hỗ trợ?

Hanoi city Tour 1205 | Student’s report

Theo chân hành trình học tiếng anh dẫn tour cùng các bạn trẻ Hanoi Free Private Tour Guide thông qua bài report Hanoi City Tour 1205 dưới đây để cùng tìm hiểu xem các bạn ấy chinh phục tiếng anh giao tiếp như thế nào nhé !

Hanoi City Tour Report

Hanoi City Tour 1205 | Tiếng Anh dẫn tour

hanoi city tour 1205

Date: 12/5/2023

Guides: Phương Thảo and Lucy Quỳnh Hoa

Guests: 6 beautiful girls

Time: 9am-2p.m

Pickup: 12 To Tich

Destinations: Hoan Kiem lake, Hoa Lo prison, Big church, shopping, Quan An Ngon restaurant

First, I would like to thank to Ms. Trang, Phuong, Nguyet and Quy for giving me this tour, and Mr Tai for teaching me a lot of knowledge and history.

We first went to the hotel to pick up guests. We went to Sword Lake and introduced a little bit but we didn’t buy tickets because we wanted to go to another place later. We went to the cathedral. And on the way there they wanted to see the pottery shop.

A customer bought something to give as a gift for a loved one, so our trip was a bit delayed.

When they arrived at Hoa Lo prison, two guests were hungry and wanted to buy cakes, so Lucy took them to buy cakes. A girl is a little tired so she doesn’t want to go to prison. I took the other 3 girls to the prison and introduced them to the prison.

Then Lucy led the guests inside and we waited to regroup. Guests are quite happy to hear about the history. but the weather is quite hot and their legs are quite sore so they want to go eat and rest.

We plan to eat at 18 Phan Boi Chau. We ordered Hanoi bun cha, bun thang, vegetarian spring rolls, and bun bo Hue

Because I have a tour at 2 o’clock and guests also want to go out on their own, don’t want to go back to the hotel, so we said goodbye to each other and ended the tour here.

Questions:

1. How many Christians are there in your country?

2. How many people follow Buddhism in your country?

3. Where will you work?

YouTube video

Bản dịch report

Ngày: 5/12/2023

Người hướng dẫn: Phương Thảo và Lucy Quỳnh Hoa

Khách: 6 cô gái xinh đẹp

Thời gian: 9am-2pm

Điểm đón khách: 12 Tô Tịch

Điểm đến: hồ Hoàn Kiếm, nhà tù Hỏa Lò, nhà thờ Lớn, mua sắm, nhà hàng Quán Ăn Ngon

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cô Trang, Phương, Nguyệt và Quý đã cho tôi đảm nhận chuyến tham quan này, và anh Tài đã dạy cho tôi rất nhiều kiến thức và lịch sử.

Đầu tiên chúng tôi đến khách sạn để đón khách. Chúng tôi đến Hồ Gươm và giới thiệu đôi chút nhưng không mua vé vì muốn đi nơi khác sau. Chúng tôi đã đi đến nhà thờ lớn. Và trên đường đến đó, họ muốn xem cửa hàng đồ gốm.

Một khách hàng đã mua một thứ gì đó để làm quà cho người thân, vì vậy chuyến đi của chúng tôi bị chậm lại một chút.

Khi đến nhà tù Hỏa Lò, hai vị khách đói và muốn mua bánh nên Lucy đã dẫn họ đi mua bánh. Con gái hơi mệt nên không muốn vào tù. Tôi đưa 3 cô gái kia đến nhà tù và giới thiệu họ với nhà tù.

Rồi Lucy dẫn khách vào trong và chúng tôi chờ tập hợp lại. Khách khá vui khi nghe về lịch sử. nhưng thời tiết khá nóng và chân của họ khá đau nên họ muốn đi ăn và nghỉ ngơi.

Chúng tôi định ăn ở 18 Phan Bội Châu. Chúng tôi gọi món bún chả Hà Nội, bún thang, chả giò chay và bún bò Huế

Vì tôi có tour lúc 2h và khách cũng muốn tự đi chơi, không muốn về lại khách sạn nên chia tay nhau kết thúc chuyến tham quan tại đây.

Câu hỏi từ khách:

1. Có bao nhiêu Cơ đốc nhân ở nước bạn?

2. Có bao nhiêu người theo đạo Phật ở nước bạn?

3. Bạn sẽ làm việc ở đâu?

TÌM HIỂU CÁCH THAM GIA CÂU LẠC BỘ DẪN TOUR TẠI ĐÂY

 

Nếu bạn quan tâm khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
https://efis.edu.vn/
♟185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Cách tự học tiếng Anh hiệu quả nên biết!

Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect Tense

Câu lạc bộ Tour Guide Hà Nội – Học viên nói gì?