1
Bạn cần hỗ trợ?

Cấu trúc Despite / In spite of / Although / Even though

Cùng Efis English học về cấu trúc Despite / In spite of / Although / Even though để biết cách sử dụng thật chính xác nhé. 

cấu trúc despite, in spite of

Cả 4 từ này đều được sử dụng để thể hiện sự tương phản, sử dụng để liên kết hai ý tưởng tương phản hoặc chỉ ra rằng một thực tế làm cho thực tế kia đáng ngạc nhiên. Chúng đều có thể được sử dụng ở đầu hoặc giữa câu. Nhưng có sự khác biệt trong cấu trúc được sử dụng với chúng. Vậy sự khác biệt về cấu trúc Despite / In spite of / Although / Even though là gì?

Cấu trúc Despite / In spite of

Sau DespiteIn spite of là một danh từ, một đại từ hoặc một gerund verb (-ing)

Despite + noun/gerund, + unexpected result

In spite of + noun/gerund, + unexpected result

Ví dụ:

+ Despite the pain in his leg, he completed the marathon.

+ We enjoyed our camping holiday in spite of the rain.

+ Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.

Cấu trúc Although / Even though

Cả Although Even though đều được theo sau bởi một mệnh đề, một cụm chủ vị, tuy nhiên thì Even though kết nối 2 mệnh đề có ý nghĩa trái ngược nhau mạnh hơn so với Although

Cấu trúc Although

Although + action, + unexpected result

Unexpected Result + although + action

Ví dụ:

+ Even though she isn’t big, she is strong.

+ Even though it rained, they went hiking.

+ Even though many unfortunate things happened, they enjoyed their trip.

+ She smiled even though she lost the game.

+ We bought it even though it was really expensive.

+ He quit his job even though he didn’t have another job lined up.

Cấu trúc Even though

Even though + action, + unexpected result

Unexpected result + even though + action

Ví dụ

+ Although she is pretty, she doesn’t have a boyfriend.

+ Although we discussed it for 5 hours, we didn’t make a decision.

+ Although it looks good, it doesn’t work well.

+ We will go to the party although we do not know anybody else who is going.

+ It didn’t taste good although I followed the recipe.

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
https://efis.edu.vn/
♟185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Cách học từ vựng tiếng Anh thông minh

Luyện đề mẫu IELTS Listening 2022 | A debit card

Mẫu IELTS Listening 2022 | Job satisfaction study

Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả