1
Bạn cần hỗ trợ?

Hanoi Walking Tour 0207 | Dẫn tour học tiếng Anh

Tham khảo report Hanoi Walking Tour 0207 của các bạn thành viên câu lạc bộ dẫn tour cho người nước ngoài học tiếng anh Hanoi Free Private Tour guide để tìm hiểu xem các bạn ấy chinh phục tiếng Anh giao tiếp thú vị thế nào nhé!

Report Hanoi Walking Tour 

Hanoi Walking Tour 0207 | Dẫn tour học tiếng Anh

hanoi walking tour

Date: 02/07/2022

Time: 9am – 2pm

Pick-up address: 12 To Tich

Guides: Philip ( Pham Van Dat)

Guests: an English girl(Jen Thompson) and a German girl ( Tachi)

Destinations: Sword Lake, St.Joseph Cathedral, Heritage house Temple of literature, and French street.

First, I really want to say thanks so much to Mr. Tai, Who gave me a lot of motivation to become a tour guide. Thanks to sis Quy for giving me this tour.
This is my first tour after a long time I had to finish my final exam. And I have so much time to do a tour with two friendly girls. We started the tour at 9 am and at that time the weather was really nice.

First, we moved to Hoan Kiem lake. Jen said she really wanted to know about Vietnam’s history. I told her the story about Le Loi king, Hoan Kien lake, and King turtle. They are very interested in the story. After that, we moved to the cathedral. I told them about religions like Catholicism, and atheism and why the French built the cathedral here.

They said they wanted to see something Vietnamese so we moved to the heritage house. They are very impressed with the traditional architecture and the knowledge of the five-element theory.

After that, we went to visit the Hanoi Opera house, a government guesthouse. And they asked me why so many people take pictures here. Now the weather is very hot and we tried Trang Tien iced cream and juiced, we went to Bun cha Dac Kim to have lunch and take a rest. Finally, we visited the Temple of literature. Tachi said she was amazing about this space, very beautiful. Now is 2 pm and they feel a little tired. So I booked a taxi for them to back to 12 To Tich.

This tour is so amazing!

Questions:

1. Is there a storm coming here?

2. Why are the price always more expensive for foreigners?

3. Will the salary be high if you work at Samsung?

4. What is the most popular band car in Vietnam?

YouTube video

 

Bản dịch báo cáo

Ngày: 02/07/2022

Thời gian: 9h sáng – 2h chiều

Địa chỉ đón khách: 12 Tô Tịch

Hướng dẫn viên: Philip (Phạm Văn Đạt)

Khách: một cô gái người Anh (Jen Thompson) và một cô gái Đức (Tachi)

Các điểm đến: Hồ Gươm, Nhà thờ St.Joseph, Ngôi nhà di sản Văn miếu, và phố Pháp.

Đầu tiên, tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến anh Tài, Người đã cho tôi rất nhiều động lực để trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Cảm ơn sis Quý đã cho tôi đảm nhận dẫn tour này.

Đây là tour đầu tiên của tôi sau một thời gian dài tôi phải hoàn thành bài thi cuối kỳ. Và tôi có rất nhiều thời gian để thực hiện một chuyến tham quan với hai cô gái thân thiện. Chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan lúc 9 giờ sáng và lúc đó thời tiết rất đẹp.

Đầu tiên, chúng tôi di chuyển đến hồ Hoàn Kiếm. Jen cho biết cô rất muốn biết về lịch sử của Việt Nam. Tôi kể cho bà nghe câu chuyện về vua Lê Lợi, hồ Hoàn Kiến, rùa Vua. Họ rất quan tâm đến câu chuyện. Sau đó, chúng tôi di chuyển đến nhà thờ lớn. Tôi nói với họ về các tôn giáo như Công giáo, và chủ nghĩa vô thần và lý do tại sao người Pháp xây dựng nhà thờ chính tòa ở đây.

Họ nói rằng họ muốn xem một cái gì đó Việt Nam nên chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà di sản. Họ rất ấn tượng với kiến ​​trúc truyền thống và kiến ​​thức về thuyết ngũ hành.

Sau đó, chúng tôi đi thăm nhà hát lớn Hà Nội, một nhà khách của chính phủ. Và họ hỏi tôi tại sao lại có nhiều người chụp ảnh ở đây. Bây giờ thời tiết đang rất nóng, chúng tôi đã thử kem và nước trái cây Tràng Tiền, chúng tôi đến Bún chả Đắc Kim để ăn trưa và nghỉ ngơi. Cuối cùng, chúng tôi đến thăm Văn Miếu. Tachi nói rằng cô ấy rất ngạc nhiên về không gian này, rất đẹp. Lúc đấy là 2 giờ chiều và họ cảm thấy hơi mệt. Thế là tôi đặt taxi cho họ về số 12 Tô Tịch.

Chuyến tham quan này thật tuyệt vời!

Câu hỏi:

1. Có bão đến đây không?

2. Tại sao giá luôn đắt hơn đối với người nước ngoài?

3. Lương sẽ cao nếu bạn làm việc tại Samsung?

4. Ban nhạc nào được ưa chuộng nhất tại Việt Nam?

Hanoi Walking Tour 0207 | Dẫn tour học tiếng Anh

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
https://efis.edu.vn/
♟185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete – IELTS Toàn diện
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại Efis English

Học từ vựng Ielts và những chủ đề quan trọng

Từ vựng tiếng Anh về Bóng Đá từ A đến Z