Offline tháng 11/2020 - Chào mừng 20/11 cùng #runwithefis - Efis English
1
Bạn cần hỗ trợ?

Offline tháng 11/2020 – Chào mừng 20/11 cùng #runwithefis

20/11 sớm với sự nhiệt tình của tất cả giảng viên & học viên Efis với #runwithefis#BookExchange, dù mưa gió mà chúng ta vẫn hoàn thành xuất sắc chương trình kỷ niệm và giao lưu ❤
Hẹn các bạn vào sinh nhật trung tâm Efis English & Clb Hanoi Free Private Tour Guide!
Chương trình: https://efis.edu.vn/ 
20/11/2020
efis