1
Bạn cần hỗ trợ?

Free city tour REPORT | Học tiếng Anh dẫn tour

Bạn có nghe nói về Học tiếng Anh dẫn tour? Nếu chưa thì tìm hiểu về phương pháp học thú vị này qua một Free City Tour Report của các bạn thành viên trong câu lạc bộ dẫn tour cho người nước ngoài Hanoi Free Private Tour Guide nhé!

Dẫn Free City Tour cùng Efis English

Free city tour REPORT | Học tiếng Anh dẫn tour

free city tour report

Date: 24/5/2022

Time: 8.00 – 9.50am

Guests: Sanjay Prasad and his brother

Nation: India

Tourist number: 2

Guides: Ms. Ngo Phuong Lan and Ms. Nguyen Thi Viet

Pickup address: La Sinfonía del Rey Hotel & Spa. 33-35 Hang Dau, Ha Noi

Destination: Giang Coffee – Ancient House 87 Ma May

First, I want to say thanks to Ms Phạm Thị Thủy for trusting me and giving me this tour and our teacher Mr Tài for having a review tour before we came back to take the tour. This is my first tour after nearly 2 years of learning a tour guide course. I was worried when Mr Thuy accepted for me to be the sub of this tour. Last night I opened all the information about the city tour and learned as much as possible, to prepare for this tour.

My guests were brothers from India,they are really friendly and kind, one of them is a doctor and one of them is a businessman. This is the last day they have lived in Vietnam and before coming to India, they want to know more about Ha Noi.

I and Ms.Viet came to the hotel at ̃7.30 and waited for the guest for nearly 1 hour. They wanted to try egg coffee and had to come back before 9.50 to go to the airport so we came to Giang coffee first, and then came to Ancient house. They were excited to know Vietnamese people burn votive paper for their ancestors and each family also has their own altar.

They told us they visited Ninh Binh the day before and regretted that when they came to Vietnam for three days, all of them had heavy rain. My tour is quite short and has bad weather. Our shoes were wet and had water inside but we had a lot of fun.

Questions:

+ How do people make the egg coffee?

+ Why is the house in the old quarters so small?

YouTube video

 

Bản dịch báo cáo

Ngày: 24/5/2022

Thời gian: 8.00 – 9.50 sáng

Khách: Sanjay Prasad và anh trai của anh ấy

Quốc gia: Ấn Độ

Số lượng khách du lịch: 2

Hướng dẫn viên: Ngô Phương Lan và Nguyễn Thị Viết

Địa chỉ đón: La Symfonía del Rey Hotel & Spa. 33-35 Hàng Đậu, Hà Nội

Điểm đến: Cà phê Giảng – Nhà cổ 87 Mã Mây

Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thị Thủy vì đã tin tưởng và giao cho tôi chuyến tham quan này và thầy Tài của chúng tôi đã có một chuyến tham quan đánh giá trước khi chúng tôi quay lại thực hiện dẫn tour. Đây là chuyến dẫn tour của tôi sau gần 2 năm học khóa hướng dẫn viên du lịch. Tôi rất lo lắng khi chị Thủy nhận lời cho tôi làm dẫn phụ trong chuyến đi này. Tối qua tôi đã mở tất cả thông tin về chuyến tham quan thành phố và tìm hiểu càng nhiều càng tốt, để chuẩn bị cho chuyến tham quan này.

Khách của tôi là những người anh em đến từ Ấn Độ, họ thực sự thân thiện và tốt bụng, một trong số họ là bác sĩ và một trong số họ là doanh nhân. Đây là ngày cuối cùng họ sống ở Việt Nam và trước khi về Ấn Độ, họ muốn biết thêm về Hà Nội.

Tôi và chị Viết đến khách sạn lúc ̃7,30 và đợi khách gần 1 tiếng. Họ muốn thử cà phê trứng và phải quay lại trước 9h50 để ra sân bay nên chúng tôi đến cà phê Giảng trước, sau đó mới đến Ancient house. Họ rất hào hứng khi biết người Việt đốt vàng mã cho tổ tiên và mỗi gia đình cũng có bàn thờ riêng.

Họ nói với chúng tôi rằng họ đến thăm Ninh Bình vào ngày hôm trước và tiếc rằng khi họ đến Việt Nam ba ngày, tất cả đều gặp mưa lớn. Tour của tôi khá ngắn và có thời tiết xấu. Giày của chúng tôi bị ướt và có nước bên trong nhưng chúng tôi đã rất vui.

Câu hỏi:

+ Người ta pha cà phê trứng như thế nào?

+ Tại sao ngôi nhà ở khu phố cổ lại nhỏ như vậy?

Free city tour REPORT | Học tiếng Anh dẫn tour

YouTube video

 

Nếu bạn quan tâm khóa học Tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
🎯 https://efis.edu.vn/
📍   Số 21, Lô 12B, Trung Yên 10, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
📩 efisenglish@gmail.com
👉 Fanpage TOEIC: TOEIC là chuyện nhỏ
👉 Fanpage IELTS: IELTS – Điểm thật & Kiến thức thật
👉 Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
👉 Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
👉 Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

Mẫu bài IELTS Speaking part 2 kèm đáp án mẫu

Từ vựng IELTS | Topic: The issue of waste

Bài mẫu Reading IELTS kèm đáp án