1
Bạn cần hỗ trợ?

50 thành ngữ tiếng Anh về thời gian

Bạn đang tìm kiếm việc gì đó để làm để giết thời gian (kill time)? Có 100 thành ngữ tiếng anh ở đây để bạn học! Nếu bạn thực hành chúng thường xuyên, bạn sẽ sớm có thể sử dụng chúng hàng ngày (day to day) và cải thiện tiếng Anh của mình!

50 thành ngữ tiếng Anh về thời gian

1. Around the clock (50 thành ngữ tiếng anh về thời gian)

Nếu thứ gì đó mở suốt ngày đêm, điều đó có nghĩa là nó mở cửa 24 giờ một ngày.

 • The hotel’s service is great, there is always someone available to help you around the clock.

2. Behind the times

Được sử dụng để mô tả một người cổ hủ và có những ý tưởng được coi là lỗi thời.

 • It’s a shame his parents don’t understand it from his point of view, they’re really behind the times.

3. Ahead of time

Nếu điều gì đó xảy ra trước thời hạn, điều đó xảy ra sớm, trước thời gian đã định hoặc có thời gian rảnh rỗi.

 • If you make the cakes ahead of time, then you’ll be able to focus on the decorations more.

4. Call it a day/night

Để ngừng làm điều gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau. Điều này cũng có thể được sử dụng như tiếng lóng để nói điều gì đó đã được kết thúc hoàn toàn.

 • Right guys, you’ve worked really hard. I think it’s time to call it a night, I’ll see you all again tomorrow.

5. Month of Sundays

Đây là một khoảng thời gian rất dài.

 • It’s been a month of Sundays since I last went to the theatre!

6. Dwell on the past

Khi ai đó nghĩ quá nhiều về quá khứ, và nó trở thành một vấn đề.

 • I wish you’d stop dwelling on the past, she’s never going to come back. You need to move on with your life!

7. Against the clock

Làm điều gì đó ngược lại với đồng hồ có nghĩa là bạn đang gấp rút và có rất ít thời gian để làm điều đó.

 • I worked day and night against the clock to get this done on time, and you’re being so ungrateful!

8. Call time

Khi bạn gọi thời gian cho một thứ gì đó, bạn quyết định đã đến lúc kết thúc nó.

 • I think we should call time on this project. It is draining our resources, exhausting our manpower, and isn’t making any progress.

9. After the watershed

Ở một số quốc gia, giới hạn thời gian sau đó có thể được chiếu nhiều chương trình truyền hình hơn có nội dung hài hước dành cho người lớn, ngôn ngữ xấu hoặc các chủ đề gây tranh cãi.

 • Why are the children still up watching TV? They should be in bed now, it’s after the watershed!

10. Better late than never

Điều này cho thấy rằng thà làm điều gì đó muộn còn hơn không làm.

 • I’ve finally managed to build my dream house. I know I’m nearly at retirement age, but it’s better late than never!

YouTube video

 

11. Days are numbered

Khi số ngày của ai đó được đánh số, họ được cho là sẽ sớm chết.

 • The doctors say his days are numbered. They don’t have much hope of him surviving this illness.

12. Do time

Được sử dụng để mô tả bản án của ai đó trong tù.

 • He is doing time for a crime he did not commit!

13. Don’t know whether to wind a watch or bark at the moon

Được sử dụng khi ai đó không biết phải làm gì

 • He has asked me to marry him and is still waiting for an answer, but I don’t know whether to wind a watch or bark at the moon!

14. Eleventh hour

Khi một điều gì đó xảy ra vào phút cuối cùng.

 • Everyone thought he was going to lose when he had to stop to get a tyre changed, but at the eleventh hour, he came first and won the race!

15. Crunch time

Khi ai đó phải đưa ra một quyết định quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của họ mà còn ảnh hưởng đến những người khác xung quanh họ.

 • As the Executive Director stepped out onto the podium, his clothes felt damp, and sweat beads were forming on his forehead. He knew it was crunch time.

16. Carry the day

Nếu điều gì đó xảy ra trong ngày, nó xác định một chiến thắng giống như một trận chiến dài và có thể đi theo một trong hai cách.

 • The Liverpool Football Club had carried the day well, they rejoiced as they held their prize, the League Cup, up high for all to see.

17. Time flies

Một thành ngữ rất phổ biến có nghĩa là thời gian trôi qua rất nhanh.

 • I can’t believe it’s almost time to go home. It’s funny how time flies when you’re having fun!

18. Just in the nick of time

Điều này có nghĩa là bạn sẽ đến nơi nào đó hoặc hoàn thành việc gì đó ngay trước khi quá muộn. Vào thời điểm cuối cùng có thể.

 • She thought her husband was going to miss the birth of their first baby, but he arrived just in the nick of time.

19. On time

Điều này có nghĩa là để không đến muộn, hãy đến đúng thời điểm.

 • The trains here are never on time, it’s so annoying!

20. Save time

Điều này có nghĩa là làm một việc gì đó một cách nhanh chóng, để có thời gian cho những việc khác.

 • If we drive there instead of taking the bus, we’ll save time.

21. Out of time

Điều này có nghĩa là không còn thời gian để làm điều gì đó. Đã đến thời hạn hoặc thời hạn cuối cùng.

 • You’re out of time now. If you haven’t answered all the questions in the test, then that is your own problem.

22. Time has gone by

Điều này có nghĩa là thời gian trôi qua. Khi thời gian trôi qua hoặc tiếp tục.

 • As time has gone by, I have become less interested in clubbing and partying.

23. Time is money

Câu nói nổi tiếng này có nghĩa là thời gian của bạn là một món hàng có giá trị và bạn nên sử dụng nó một cách hợp lý, nếu không, bạn sẽ mất nhiều hơn những gì bạn có được.

 • It’s not worth waiting to hear back from that company. Time is money, you should just start contacting other employees instead.

24. Make time

Điều này có nghĩa là tìm thời gian để làm việc gì đó nên ưu tiên. Phải dành ra một số thời gian trong lịch trình của bạn để làm điều gì đó.

 • You should make more time for your children. They’re growing up so fast, and you’re missing all of it.

25. Time for a change

Để dừng những gì bạn đang làm và bắt đầu làm điều gì đó khác với cuộc sống của bạn

 • After working in the same company for 15 years, I feel like it’s time for a change.

YouTube video

(50 thành ngữ tiếng Anh về thời gian)

26. Come of age

Khi một thứ gì đó phát triển hoàn thiện và đạt đến độ chín. Cũng được sử dụng khi một người đến tuổi trưởng thành hoặc phát huy hết tiềm năng của họ.

 • He has come of age now, and is wise enough to take the throne and become king.

27. Crack of dawn

Rất sớm vào buổi sáng. Những khoảnh khắc đầu tiên của mặt trời mọc.

 • I wake up at the crack of dawn and go for a run every day.

28. Hit the big time

Điều này có nghĩa là để trở nên thành công.

 • After John hit the big time, he became very rich and forgot about all his old friends.

29. Big time

Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là “rất nhiều” hoặc “rất nhiều”.

 • You owe me big time because I helped you with your school project.

30. Day in the sun

Khi bạn có một ngày dưới ánh mặt trời, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được sự chú ý như mong muốn và được đánh giá cao.

 • It felt like a day in the sun today. My manager actually noticed me and praised my work. I was even able to put my feet up and have dinner cooked for me when I got home!

31. Even a stopped clock is right twice a day

Điều này được sử dụng khi mọi người gặp may mắn nhưng không xứng đáng, hoặc thành công không đáng có.

 • He definitely didn’t deserve to win the lottery, but even a stopped clock is right twice a day.

32. Feast today, famine tomorrow

Nếu bạn tận hưởng tất cả những gì bạn có ngày hôm nay và không tiết kiệm cho một khoảng thời gian khó khăn hơn thì bạn có thể phải ra đi không có ngày mai.

 • He’s just bought himself a new Lambourghini, and wears new suits every day. He doesn’t understand that it’ll be feast today, famine tomorrow if he continues like this!

33. Five o’clock shadow

Đây là thuật ngữ chỉ lông mặt mà một người đàn ông có được nếu anh ta không cạo râu trong một hoặc hai ngày.

 • You can’t go for your interview with a five ‘o’clock shadow! Go and have a shave!

34. For the time being

Điều này cho biết một hành động hoặc trạng thái sẽ tiếp tục trong tương lai, nhưng chỉ là tạm thời.

 • You can stay in my house for the time being, but you need to save up some money and get your own flat.

35. Full of the joys of spring

Được sử dụng để mô tả một người rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

 • I wonder why she is so full of the joys of spring, Darren must’ve proposed to her!

36. Given the day that’s in it

Thành ngữ Ailen này được sử dụng khi một điều gì đó rất hiển nhiên vì ngày mà nó xảy ra.

 • Well, there are hardly any taxi drivers around, given the day that’s in it is Christmas.

37. Good time

Khi ai đó quản lý để đi nhanh hơn dự kiến và đến đích sớm.

 • I got to the office in good time, but got lost inside the building trying to find my interview room, and ended up being late anyway!

38. Have one’s moments

Một người nào đó thường thể hiện một khuôn mẫu hành vi tích cực trên cơ sở thường xuyên, nhưng không phải nói chung. Sự bùng nổ ngẫu nhiên của tính tích cực.

 • He seemed in ever such a good mood earlier today, and offered to cook dinner! I guess he does have his moments!

39. Here today and gone tomorrow

Điều này có thể được sử dụng để mô tả một số điều mong muốn như tiền bạc và hạnh phúc. Điều này có nghĩa là chúng không tồn tại lâu.

 • Don’t stress about money so much all the time. It’ll be here today and gone tomorrow anyway!

40. Wast of time

Điều này đề cập đến bất cứ điều gì không phải là cách hữu ích để sử dụng thời gian của bạn. Làm điều gì đó vô nghĩa hoặc vô ích.

 • Studying that engineering course was a waste of time. I didn’t learn anything new!

YouTube video

(50 thành ngữ tiếng Anh về thời gian)

41. As honest as the day is long

Được sử dụng để mô tả một người rất đáng tin cậy và trung thực.

 • I can’t believe he has been accused of stealing their money. I’ve known him for many years, and he is as honest as the day is long!

42. Hour of need

Thời điểm mà ai đó thực sự cần một thứ gì đó, gần như là cơ hội cuối cùng.

 • I was there for him in his hour of need, but he hasn’t shown any sign of offering to help me now that I need his support!

43. In an instant

Một cái gì đó xảy ra rất nhanh

 • If he apologised and admitted his mistakes, I would take him back in an instant!

44. A laugh a minute

Được sử dụng để mô tả một người rất hài hước

 • I love hanging out with Jenny, she’s a laugh a minute! You never get bored of her company.

45. Like clockwork

Được sử dụng để mô tả một cái gì đó xảy ra vào những thời điểm rất thường xuyên, cùng một khoảng thời gian mà không xảy ra thất bại.

 • My cat used to wake me up every morning like clockwork, but nowadays she seems too old to care.

46. Like there’s no tomorrow

Làm điều gì đó nhanh chóng hoặc tràn đầy năng lượng như thể đó là cơ hội cuối cùng để bạn làm điều đó.

 • You have to win this race Barry, when it’s time to go – just run like there’s no tomorrow!

47. Long time no see

Điều này có nghĩa là người nói đã không gặp người kia trong một thời gian rất dài.

 • Hello Sarah! Long time no see! How have you been?

48. Make my day

Nếu điều gì đó làm cho ngày của bạn trở nên vui vẻ hoặc thỏa mãn bạn.

 • I just heard my favourite song on the radio and it made my day!

49. A mile a minute

Để làm một cái gì đó rất nhanh chóng.

 • I couldn’t keep track of everything he was saying. He talks at a mile a minute!

50. No time like the present

Những người nói điều này tin rằng tốt hơn nên làm điều gì đó ngay bây giờ hơn là để nó sau này, nếu không nó có thể không bao giờ hoàn thành.

 • You should go travelling now, don’t leave it for next year. There’s no time like the present!

Trên đây là 50 thành ngữ tiếng anh vè thời gian thông dụng mà bạn có thể sử dụng nhiều trong giao tiếp hằng ngày. Chúc bạn học tốt!

 

Nếu bạn quan tâm đến 50 thành ngữ tiếng Anh hay các khóa học tiếng Anh của Efis English, hãy đừng chần chừ mà nhắn ngay cho tụi mình nhé!
————————————————————————————–
Efis English – Hanoi Free Private Tour Guide
https://efis.edu.vn/
♟185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
☎️ 0961.764.299
☞ efisenglish@gmail.com
✤ Fanpage IELTS: IELTS Complete
✤ Fanpage EFIS ENGLISH: EFIS English – Học tiếng Anh thực tế
✤ Fanpage HANOI FREE PRIVATE TOUR GUIDE:
Hanoi Free Private TOUR GUIDE – Dẫn tour cho người nước ngoài Học tiếng Anh
✤ Group luyện thi IELTS: Cùng luyện thi IELTS

Có thể bạn quan tâm:

Học ngữ pháp tiếng Anh | 12 lời khuyên hữu ích

Cách sử dụng Another Other và The other trong tiếng Anh

IELTS Speaking part 1 | Bí quyết luyện thi và Một số ví dụ

Câu điều kiện trong tiếng Anh – Conditionals 

Mẫu bài IELTS Listening kèm đáp án